Spring til indhold

Ledninger og farver

Jeg har af bitter erfaring lært at det kan være svært at huske hvad de enkelt ledninger er brugt til. Derfor forsøger jeg at fordele ledninger i forskellige farver til bestemte formål.

Alligevel kan det være lidt svært at hitte rede i, så jeg har lavet mig et simpelt system for farverne og samtidig beskriver jeg det i et Excel regneark.

Samtidig har jeg bestemt mig til ikke at fravige farverne, så hvis jeg mangler ledning i en bestemt farve, må arbejdet vente til den rigtige ledning er i hus. Nogle enheder fødes med andre farver (f.eks. husbelysning) end mine, dem forlænger jeg altid med de rigtige farver så der sluttes med den rigtige farve.

Sidste revideret 13. juni 2022