Spring til indhold

Hændelser, Blokstyring

Hvis du ikke allerede har læst min side med generelle informationer om min brug af hændelser og makroer vil jeg anbefale dig at gøre det før du læser videre. Du finder dem her.

Blokstyring giver mulighed for at køre med flere tog på den samme strækning uden at de indhenter hinanden og kører sammen.

Ved blokstyring opdeler jeg banen i flere adskilte afsnit (blokke) hver med et stopafsnit og mindst et returmeldespor. Afsnittene skal være mindst lige så lange som det længst tog du vil køre med.

Det foregår ved at indsætte en hændelse der udløses når et returmeldespor ved et stopafsnit frigives (blokken er nu fri):

  • Stopafsnittet sættes strømløst (signal til rødt).
  • Forrige stopafsnit sættes med strøm (signal til grønt).

Som eksempel på et sådant hændelsesforløb viser jeg BLOK R 20, BLOK R 11 og Blok R 19 fra mit anlæg.

Blok R 20

Lægmærke til det lille kryds bag lokomotivet. Det betyder at det er en frigivelse. Den blok der forlades sættes til rød og den foregående blok sættes til grøn.

Blok R 11

Samme model som ovenstående, dog med den lille finte at sporskifte T109 og T 107 skal være stillet til gennemkørsel før foregående blok frigives. Det er for at forhindre at et tog automatisk køres ind på et blindspor. Hvis sporskifte ikke står korrekt må det klares manuelt og signalet efterfølgende manuelt sættes til grønt.

VIGTIGT !! Når betingelser opsættes så vær 100% sikker på at feltet betingelse er sat til Fortsæt. Det betyder at hændelsesforløbet afbrydes i denne betingelse. Hvis feltet sættes til Vente så venter hændelsen i al evighed indtil betingelsen er opfyldt og handlingen forsættes. Det vil sige at hvis du på et tidspunkt skifter sporet så bliver signalet grønt og hændelsen fortsætter. Det er ikke smart.

Blok R19

Samme model som ovenstående.


Her så den fulde implementering af alle hændelser de dækker sporene hele vejen rundt.

Der køres blokkørsel via det yderste perronspor på lokalstationen og uden at togene stopper ved stationen. Dirigeres et tog manuelt til det inderste perronspor, skal signaler og spor stilles manuelt.

(T107B) er en test i hændelsen på hvordan sporskifte T 107 er sat = B:Bue og L:LIge.

Blokstyring

HR 19 F              S11 = rød          S19 = grøn

HR 11 F              S07 = rød          hvis (T107B + T109L) så S11 = grøn

HR 20 F              S20 = rød          S07 = grøn

HR 18 F              S18 = rød          hvis (T108L) så S20 = grøn

HR 12 F              S10 = rød          hvis (T106B) så S18 = grøn

HR 24 F              S24 = rød          hvis (T002B) så S10 = grøn

HR 21 F              S21 = rød          hvis (T103L og T004L) så S24 = grøn

HR 23 F              S05 = rød          hvis (T112L) så S21 = grøn

HR 15 F              S19 = rød          hvis (T006B og T003L) så S05 = grøn

Sidst opdateret 8. november 2022